Spark developer resume

spark developer resume

Apache Spark sample resume - tekslate

I přes celkově nízký poměr aktuálních odkazů je patrné, že lupa (7  pauza (8 ) a žena in (10 ) musí ve čtenářích vzbuzovat dojem, že aktuální články jsou na nich jaksi jen doplňkem. Na serverech Dáma, žena in, idnes a pauza si navíc musí návštěvník klást otázku, zda je skutečně na indexu aktuálního vydání, protože rozdíl mezi novými články a ostatními odkazy do hlubin serveru tu překračuje 80 procent. Resumé: Mnoho psů zajícova smrt Nejzajímavější výsledky poskytuje živě, jehož design je ve vzorku nejnovější. Zdá se, jakoby redakce při návrhu měla dnešní tabulku před sebou, protože všechny sledované hodnoty se od průměru liší jen nepatrně. Nielsen by na tomto místě patrně rezolutně prohlásil, že živě nejlépe naplňuje konvence návrhu domovské stránky. Místní konvence vysledované na lahvičkově vzorku jsou však podle mého názoru nepřiměřené a neopírají se o žádný výzkum použitelnosti. Výrazné překročení stovky odkazů na domovské stránce určitě nepřispívá ke snadné orientaci, i při vysokém počtu odkazů by však dle mého názoru mělo být dáno více prostoru aktuálnímu obsahu  jak je to zvykem i na zmiňovaných zahraničních serverech.

Hadoop developer Sample resume - professional Guru

Je mi jasné, že uživatelům v orientaci a hierarchizaci pomáhá grafická úprava, ale i tak by mě zajímalo, zda si redakce vedou dlouhodobou statistiku odklepnutí odkazů z domovské stránky, aby mohly efektivněji rozhodovat o jejich složení. Ze syntaxe odkazů jsem odtušil, že žádné takové měření na sledovaných webech neprobíhá. Ani významné zahraniční weby se nepřibližují k ideální brown stovce, kterou například doporučuje i Google. Zatímco guardian svými 150 odkazy přesně lícuje s českým průměrem a cnn dokonce snižuje až na 130, americké weby jako yahoo!, washington Post nebo new York times přesahují dvojnásobek. Kromě absolutního počtu odkazů mě zaskočilo vysoké množství odkazů vedoucích už na domovské stránce pryč z domény druhé úrovně. Pochopím 82 procent externích odkazů na kudykamu a 41 procent u náplní jejich domovských stránek je právě poskytování odkazů, a pochopím i 61 procent u neviditelného psa, ale i tak mi přijde velmi neprozíravé, když hned z domovské stránky webu vede 27 procent odkazů úplně pryč a jen 14 procent na články aktuálního vydání. Pokud zůstaneme u aktuálního vydání, je zde jasně patrné, jaká role u domovské stránky převažuje. Těžko si můžeme představit, že se na obálce časopisu objeví 22 nadpisů čísla. Zatímco pondělní titulní strana mf dnes nabídla sedm úvodníků, idnes jich nabízelo dvakrát tolik. Rekordmanem v tomhle ohledu je s jasným předstihem 98 odkazů server ihned. Ale také herní magazíny (41 a 31 neviditelný pes (55 ) a svět namodro (33 ) mají velkou důvěru ve čtenářskou schopnost udržení pozornosti v záplavě informací.

V níže uvedené tabulce najdete důvěrně známý. Lahvičkův seznam webů s přehledným součtem odkazů, které na stránce figurovaly v pondělí. . prosince 2002, a jejich rozdělením na externí a interní. Poslední dva sloupce se pak týkají titulků s odkazy na články aktuálního vydání. Procenta jsou vztažena k celkovému počtu odkazů. Rozdělení odkazů presentation na domovské stránce, server, odkazů. Vně dovnitř nadpisů atlas, bonusWeb, centrum dá doupě idnes ihned Interval cz kudykam Lupa navrcholu neviditelný pes novinky pauza press/Volný noviny seznam seznamka svět namodro toplist žena-in živě aritmetický průměr Nejblíže průměru nejvyší hodnota není těch 153 odkazů příliš? Přiznám, že jsem k měření odkazů na domovských stránkách přistupoval s očekáváním, že pod sto jich nebude. Přesto mě překročení dvojnásobné hodnoty u čtvrtiny serverů zaskočilo.

spark developer resume

Big Data Engineer Sample resume - professional Guru

Tuhle roli stále ještě mnoho projektů podceňuje, ale v prostředí s vysokou konkurencí, jaká panuje například mezi weby se zpravodajstvím o herním průmyslu, lze už delší dobu pozorovat větší důraz na ilustrační grafiku  stačí se podívat. Tiscali games, doupě nebo, bonusweb. Pokud se čtenář rozhoduje mezi dvěma srovnatelnými publikacemi, nejspíš sáhne po té s hezkým obrázkem. Z povahy média domovské stránky webu nejvíce připomínají obsahy knih  však se také často inicializační soubor jmenuje index. Těžko si můžete představit, že čtenář web otočí na poslední stránku a přečte si sport, nebo si jen tak namátkou prolistuje obsah magazínu, zda ho uvnitř něco zaujme. Nepřekvapí, že na domovské stránce najdete přehled všech článků aktuálního vydání, ale editoři sem jsou schopni nakupit ještě stovky dalších odkazů, které s vydáním bezprostředně nesouvisí  a tak. Lupě najdete jen 17 článků v aktuálním vydání a 220 dalších odkazů vede bůhvíkam. Rozdělení odkazů na domovské stránce, v dalším článku ze série se zaměříme na rozdělení plochy domovské stránky mezi jednotlivé funkční komponenty, abychom mohli posoudit, kolik prostoru zabírá text, kolik ilustrace, kolik navigace a podobně. Dnes se podíváme na způsob, jakým domovské stránky plní svou funkci indexů.

Apache Spark tutorial - current Affairs 2018, Apache

spark developer resume

Apache Spark Training - apache Spark certification course

An image processing project: The web application performs image segmentation of directly streamed video from a webcam in real-time. Personal development Completed 30 online courses from accredited universities through coursera and edX. Full list of completed courses and specializations with certificates and other details can be found at m/completed-moocs. List of selected courses: Algorithms: Design and Analysis, part 1; Stanford University, mar 2013 Algorithms: Design and Analysis, part 2; Stanford University, nov 2013 Artificial Intelligence; uc berkeley, may 2015 Introduction to big Data with Apache Spark; uc berkeley, jul 2015 Scalable machine learning;. Domovské stránky internetových projektů vystupují v trojroli: jednak jako titulní strany novin, pak jako obálky časopisů, ale především jako obsahy knih. Přirovnání jsem si vypůjčil z knihy. Homepage Usability od Marie tahir a jakoba nielsena; hned je vysvětlím.

Tři role domovské stránky, od titulní strany novin požadujeme informaci o nejdůležitějších událostech tuhle funkci plní na domovské stránce především nadpisy a upoutávky článků. Obsah titulní strany rozhoduje, co budete číst dále. Proto si také editoři online magazínů lámou hlavu nad essays pořadím článků, zvýrazňují hlavní téma před ostatními, upozaďují krátké a tiskové zprávy, aby zhodnotili investice do nákladných původních článků, kterými si redakce buduje vliv nad čtenáři. Neviditelný pes nebo, kudykam jdou až tak daleko, že už na domovské stránce publikují kompletní znění aktuálních článků. Jiné jako žena in oslovují své čtenáře na domovské stránce editorialem. Smyslem obálky časopisů je vzbuzování zájmu o obsah. Narozdíl od novin v případě časopisů jde především o okamžité hnutí mysli a emoční rozhodování zejména v přímém prodeji na stáncích a trafikách způsobí obálka kupující buď rozhodne časopis koupit, nebo.

Extensively used sql and PL/sql on Oracle database. Projects gaussian Mixture model An implementation of unsupervised machine learning algorithm for clustering, based on probabilistic model defined as a mixture of gaussian distributions. This package is open-source and is published on npm. Pocket Cube Optimal Solver An artificial intelligence project: User can enter the state of their pocket cube (2x2x2 Rubik's cube and the app will tell them how to solve it optimally (with the minimum number of moves possible). Implemented ida* search algorithm and some of its variations for finding optimal solution in a graph. Developed the entire application with Node.


Deployed the app to Amazon Web Services. Details of the project and implemented algorithms available on GitHub page. Application can be tried. A computer vision project: The web application detects a pocket cube (2x2x2 Rubik's cube) using a webcam in real-time. Developed the entire application in javascript without using external libraries for image manipulation. More information about the project with a video demonstration can be found.

Big Data hadoop developer Certification Training course

In charge of designing animations which range from smooth scrolling of lists to the fluid camera movements in 3D space. Animations were based on physical models represented with differential equations. Responsible for lined developing a web application for gps vehicle tracking and fleet shredder management using javascript, html, css, jQuery, jQuery-ui. Profiled code in web browser identifying performance issues and implementing optimizations where applicable. Software Engineer at IN2 Ltd., Croatia jan 20 Responsible for developing and maintaining a complex application for public procurement for the city of Zagreb, Croatia. Designed and implemented Entity-relationship model for the parts of the application with 100 tables. Wrote and optimized complex sql queries for data retrieval for Oracle bi publisher reporting system.

spark developer resume

As the main javascript developer, in charge of designing and organizing. As part of User Experience team, involved in user interface design based on business requirements. Reviewed code of other developers for client-side part of the application. Conducted technical interviews with candidates for front-end developer role. Software Engineer at Mireo inc., Croatia. May 20, responsible for developing a gps navigation system for smartphones. Extensively sales used javascript and svg for building ui on a non-html platform. Designed and implemented in-house javascript ui framework.

desinger roles. Worked with javascript, html, css, react, Flux, node. Js, gulp, cordova, bootstrap, kendo ui, jQuery, jQuery mobile, moment. Js, git, google maps api. Software developer at Syscon Justice systems, canada. Feb 20, responsible for developing an offender management software solution. Worked with javascript, html, css, jQuery,.js, less, jsf, java.

Feb 2017 - present, the idea of the project is to build application that will enable a user to scan a rubik's cube using camera, and give instructions on how to solve. Implemented some of algorithms from the fields of artificial intelligence, computer vision and machine learning. Worked with javascript, python, scikit-learn. During development this project has spawned into smaller ones, some of which are listed below under the "Projects". Senior Web developer at Celayix Inc., canada. Jul 20, responsible for developing an write erp software solution for workforce management. As the main front-end developer, defined and implemented architecture for the front-end part of several applications.

Digital Literacy overview

Yaletown, vancouver bc, canada, software engineer with 7 years of salon industry experience, and more than 20 years of programming background. Advanced javascript programmer having experience in creating architecture of scalable applications that sustain good performance. Well versed in algorithms and data structures. Engaged in artificial intelligence projects involving computer vision and machine learning algorithms. Attracted to challenging programming and mathematical problems. Technical skills, javascript, html, css, node. Js, react, jQuery, svg, sql, java, c, python, numpy, matplotlib, Spark, scikit-learn, matlab, git, svn. Experience, developer on Pocket Cube solver (personal project).


Spark developer resume
all articles 37 articles
Think about the last time that you consulted a manual. Implementation of agenda 21: review of progress made since the united nations conference. 31st January isnt just the date by which you have to submit your Self Assessment tax return - its also the date by which you have.

3 Comment

  1. I am always looking for new ways to make a change peoples perceptions, spark activity, and build relationships. programming to developer new integration with daemon which is used to monitor the servers which are connected with load balancer which.

  2. Wrote Spark services in Scalatra and Spray to enable timely visualisation of data in web frontends, deploying the services in docker. Javascript, html, css, node. Js, react, jQuery, svg, sql, java, c, python, numpy, matplotlib, Spark, scikit-learn, matlab, git, svn. One of the first engineers at this Spark -driven data intelligence collaboration app for enterprise business. I spent several years as a project manager/ developer in the early 2000's and recently went back to school to update my repertoire. the lead developer for a logging, analysis, and machine learning tool for analyzing and learning bidding models using Python, Spark.

  3. Back-end java developer building restful apis in front of different types of Nosql storage engines. Music Recommender System using Apache, spark and PythonApache, spark, python, ipython, jupyter. I'm a freelance frontend web developer based in London, uk and I'd like to help you build your next project. Provided solutions to data needs using technologies including emr, spark, and Elasticsearch. Spark recenze: Malý a výkonný dron za rozumnou cenu developer : Parrot sa dji spark dron recenze. Developed, a saas resource-scheduling tool built with Laravel Spark and vue.

  4. Developer, scala, spark, google Cloud Platform (BigQuery resumé : Mnoho psů zajícova smrt java developer. Developer, scala, spark, google Cloud Platform (BigQuery) Tolik stručné resumé z událostí, které se bezprostředně dotýkají nás všech.software i've ever created is, spark, the most technologically advanced ios/os x mail client on the market. WordPress Multisite, bootstrap, zurb foundation, symfony 3, windows PowerShell, laravel. Spark, laravel 5, symfony. a drupal developer on two subsequent projects for West Pomeranian voivodship and Unizeto technologies, integrating Drupal and Apache.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*